GS1

Założone w 1976 roku, GS1 jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit stworzonym w celu rozwoju oraz implementacji światowych standardów i rozwiązań dla poprawy efektywności oraz  przejrzystości łańcuchów popytu i podaży globalnie oraz wśród poszczególnych sektorów. Standardy GS1 są najczęściej używanymi w łańcuchach dostaw na całym świecie. GS1, znane wcześniej jako EAN International, otrzymało obecną nazwę w 2005 roku. Jego siedziba główna mieści się w Brukseli, natomiast członkowskie organizacje rozsiane są w ponad 100 krajach.
Standardy GS1 wykorzystują zestaw unikatowych numerów identyfikacyjnych dla produktów, cech produktów, firm, lokalizacji, usług, jednostek logistycznych oraz klientów w dowolnym punkcie łańcucha dostaw.
Stanowią uniwersalny język dla partnerów biznesowych, dzięki któremu zawsze są w stanie porozumieć się ze sobą. Standardy GS1 funkcjonują w każdej branży, od usług gastronomicznych i handlu detalicznego po opiekę medyczną oraz branżę muzyczną.
Zwiększają efektywność biznesu poprzez:
- redukcję kosztów
- oszczędność czasu
- zapobieganie pomyłkom.
Standard GS1 opiera się na powszechnym zestawie globalnych numerów identyfikacyjnych tzw. kluczy identyfikacyjnych w postaci kodów kreskowych. Pozwalają one błyskawicznie i dokładnie zidentyfikować produkt, jego cechy oraz lokalizację.
Obszary standardów GS1:
- kody kreskowe
- elektroniczna wymiana dokumentów (eCom) oraz elektroniczna wymiana danych (EDI)
- elektroniczny kod produktu (EPC) oraz technologia radio identyfikacji (RFID)
- globalny system dystrybucji (GDS).

Seryjny numer jednostki logistycznej (SSCC)

SSCC jest kluczem identyfikacyjnym GS1 dla produktów w obszarze transportu oraz/lub magazynowania, które muszą być zarządzane w ramach łańcuchu dostaw. SSCC jest przypisany palecie i stanowi obowiązkowy element etykiety logistycznej GS1 używającej identyfikatora zastosowania (00).
Numer kodu zawiera 18 kolejno zaszeregowanych cyfr umożliwiających zidentyfikowanie palety. Jest używany w łańcuchu dostaw jako identyfikator umożliwiający śledzenie oraz kontrolę wewnętrzną.
Twórca palety umieszcza SSCC. Odbiorca nie może narzucać struktury kodu dostawcy. Wedle standardów GS1 numer SSCC jest jedyną obowiązkową informacją na etykiecie logistycznej.
Nowo przypisany numer SSCC zostaje zapisany w bazie danych emitenta, która zawiera wszystkie istotne informacje z palety. Kiedy tylko paleta zostaje wyznaczona jako zamówienie, dostawca zawiadamia partnerów biznesowych zaangażowanych w dystrybucję i logistykę oraz klienta, których SSCC koresponduje z konkretną załadowaną paletą, umożliwiając jej śledzenie w łańcuchu dostaw.
Cyfry kontrolne SSCC są tworzone w ten sam sposób jak cyfry kontrolne EAN-13.

Kody kreskowe 2D

Kod kreskowy 2D (dwuwymiarowy) jest obrazem graficznym zawierającym informacje zapisane w poziomie (tak jak zwykły kod kreskowy) jak i w pionie. W rezultacie kod 2D może zawierać znacznie więcej informacji niż tradycyjny kod kreskowy.
Tradycyjne, liniowe kody kreskowe drukowane na produkty zawierają informacje dotyczące numerów seryjnych, daty produkcji, jednostki magazynowej (SKU) itd. Niemniej jednak matrix lub kod 2D zawierają jeszcze więcej informacji, takich jak chociażby dokumentacja przewozowa i są przystosowane do śledzenia zamówienia.
Kody kresowe 2D zwiększają wydajność i dokładność we wszechstronnym zastosowaniu przy stałym spadku kosztów skanerów obrazu 2D. Są idealne w spedycji oraz zarządzaniu inwentarzem.

Technologia radio identyfikacji (RFID)

RFID polega na bezprzewodowym systemie wykorzystującym częstotliwości fal radiowych oraz pola elektromagnetyczne do przesyłania informacji z tagu przyczepionego do obiektu w celu jego automatycznej identyfikacji oraz śledzenia.
Niektóre tagi nie potrzebują baterii (EAS) i są zasilane polami elektromagnetycznymi wykorzystywanymi do ich odczytu. Z kolei inne używają lokalnych źródeł zasilania, emitując przy tym fale radiowe. Tag zawiera elektronicznie zgromadzone informacje, które mogą być odczytywane z odległości kilku metrów. W porównaniu z tradycyjnymi kodami kreskowymi nie musi znajdować się w zasięgu pola widzenia czytnika i może być umiejscowiony wewnątrz śledzonego obiektu.
Tagi RFID są używane niemal bez ograniczeń w wielu obszarach przemysłu.
Kluczowe branże wykorzystujące tagi RFID to:
- spożywcza i napojowa
- tekstylna
- RTV AGD
- farmaceutyczna.
Systemy druku i naklejania etykiet firmy Logopak są przystosowane do technologii RFID. Mogą znakować w sposób tradycyjny oraz - jeśli zajdzie taka potrzeba - drukować i aplikować etykietę z tagiem RFID.
Logopak oferuje kompletny zestaw startowy RFID, udostępniając końcowemu użytkownikowi możliwość poznania technologii. Pozwala to ocenić korzyści, które może przynieść technologia RFID.